Sněmovní tisk 52
Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

Stav projednávání ke dni: 19. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 52/0 dne 8. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 1. 2018 jako senátní tisk 224/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 224/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 224/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 13. schůze Senátu (od 4. 4. 2018) jako bod č. 14.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, KosovoISP (příhlásit)