Sněmovní tisk 515
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Stav projednávání ke dni: 6. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marie Pěnčíková, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Pěnčíková M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 515/0 dne 19. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0515.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 515/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 3. 8. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: ochrana půdy, stavební pozemek, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)