Sněmovní tisk 515
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Stav projednávání ke dni: 17. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marie Pěnčíková, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Pěnčíková M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 515/0 dne 19. 6. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2019.

Zařazeno na program jednání vlády 22. 7. 2019.Deskriptory EUROVOCu: ochrana půdy, stavební pozemek, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)