Sněmovní tisk 51
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 27. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 51/0 dne 5. 1. 2018.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 1. 2018. Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 102).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 22. 5. 2018 na 13. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 12 (5. června 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
541Martin Kupka12765-18662.docx (204 KB)10. 4. 2018 v 10:59:48
570Lukáš Černohorský12794-18694.docx (7 KB)11. 4. 2018 v 17:07:22
571Petr Pávek12795-18695.doc (29 KB)11. 4. 2018 v 17:58:09
771Leo Luzar12995-19014.docx (16 KB)21. 5. 2018 v 10:38:29
787Ondřej Polanský13011-19034.doc (38 KB)22. 5. 2018 v 16:28:57
788Ondřej Polanský13012-19036.doc (53 KB)22. 5. 2018 v 16:31:50
789Radek Koten13013-19035.docx (17 KB)22. 5. 2018 v 16:31:45
792Jiří Běhounek13016-19039.doc (64 KB)22. 5. 2018 v 16:56:17
809Martin Kolovratník13033-19063.docx (16 KB)23. 5. 2018 v 08:46:55
810Martin Kolovratník13034-19064.docx (23 KB)23. 5. 2018 v 08:47:16
836Ondřej Polanský13060-19099.docx (24 KB)24. 5. 2018 v 01:09:43
844Martin Kolovratník13068-19115.docx (15 KB)24. 5. 2018 v 12:03:19
851Leo Luzar13075-19129.docx (20 KB)25. 5. 2018 v 11:34:58


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, dopravní doklady, motorové vozidlo, národní implementace práva Společenství, pozemní doprava, přepravní předpisy, silniční doprava, technická kontrola

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)