Sněmovní tisk 509
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Stav projednávání ke dni: 19. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9., 10. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 692).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
   Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
   č. 27 (4. září 2019)


Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, financování rozpočtu, rozpočtová politika, spotřební daň

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)