Sněmovní tisk 503
Novela z. o pedagogických pracovnících - EU

Stav projednávání ke dni: 16. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, odborná kvalifikace, učitel, zákonné pracovní podmínky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)