Sněmovní tisk 50
Novela z. o svobodném přístupu k informacím

Stav projednávání ke dni: 18. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 8. 1. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 50/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: informační politika, obchodní informace, právo na informace, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, veřejný sektor, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)