Sněmovní tisk 50
Novela z. o svobodném přístupu k informacím

Stav projednávání ke dni: 20. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 8. 1. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 50/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: MUDr. Miloslav Janulík a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 137).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 50/2.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/5 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/6 (doporučuje zamítnout).
  • Garanční Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/7 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/8 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/9 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 13. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno (usnesení č. 387).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal navíc návrh zákona a vydal 26. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/10 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku navrženo na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
601Leo Luzar12825-18745.docx (18 KB)20. 4. 2018 v 09:50:59
700Radovan Vích12924-18925.docx (32 KB)7. 5. 2018 v 18:21:24
768Jan Bartošek12992-19011.doc (59 KB)18. 5. 2018 v 14:24:24
1117Adam Kalous13341-19581.doc (51 KB)10. 7. 2018 v 17:31:26
1124Marian Jurečka13348-19603.docx (21 KB)11. 7. 2018 v 16:37:18
1272Jakub Michálek13496-19911.docx (11 KB)12. 9. 2018 v 14:55:08
1653Tomáš Martínek13877-20534.docx (16 KB)13. 11. 2018 v 15:32:52
1654Tomáš Martínek13878-20535.docx (19 KB)13. 11. 2018 v 15:33:22
1823Jana Černochová14047-20791.docx (31 KB)4. 12. 2018 v 10:32:23
1824Jana Černochová14048-20792.docx (19 KB)4. 12. 2018 v 10:33:05


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (5)

Deskriptory EUROVOCu: informační politika, obchodní informace, právo na informace, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, veřejný sektor, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)