Sněmovní tisk 498
Novela z. - transplantační zákon

Stav projednávání ke dni: 25. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Richterová O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 498/0 dne 4. 6. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2019 jako tisk 498/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: bioetika, obchod s orgány, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)