Sněmovní tisk 493
Novela z. - insolvenční zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Valachová, Patrik Nacher, Alena Gajdůšková, Marek Benda, Lukáš Kolářík, Jan Chvojka, Taťána Malá, Marek Výborný, Stanislav Grospič, Jan Farský, Radim Fiala, Dominik Feri) předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 493/0 dne 28. 5. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0493.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2019 jako tisk 493/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 7. 2019 na 33. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 684).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 684).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 122/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 228).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2019.

Zákon vyhlášen 5. 9. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 230/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dluh, nezletilost, solventnost, úpadek fyzické osoby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)