Sněmovní tisk 493
Novela z. - insolvenční zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 493/0 dne 28. 5. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0493.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2019 jako tisk 493/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 7. 2019 na 33. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 684).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 684).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 122/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 228).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2019.

Zákon vyhlášen 5. 9. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 230/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dluh, nezletilost, solventnost, úpadek fyzické osoby

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)493/0


ISP (příhlásit)