Sněmovní tisk 484
Novela z. - stavební zákon

Stav projednávání ke dni: 20. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Polanský O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 484/0 dne 17. 5. 2019.

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)