Sněmovní tisk 483
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

Stav projednávání ke dni: 20. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).Deskriptory EUROVOCu: emisní povolenka, obchodování s emisemi, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, systém EU pro obchodování s emisemi, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)