Sněmovní tisk 463
Novela z. o zaměstnanosti

Stav projednávání ke dni: 16. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Gajdůšková A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 18. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0463.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 463/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2019 (usnesení č. 195). Určil zpravodaje: Andrea Brzobohatá a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 707).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3488Alena Gajdůšková15712-23624.docx (37 KB)30. 9. 2019 v 14:31:05


Deskriptory EUROVOCu: hájené zaměstnání, podpora zaměstnanosti, politika zaměstnanosti, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)