Sněmovní tisk 459
Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

Stav projednávání ke dni: 26. dubna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 9. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 4. 2019 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 4. 2019 jako senátní tisk 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, povzbuzující prostředek, profesionální sport, sport, UnescoISP (příhlásit)