Sněmovní tisk 456
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 20. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Valachová, Patrik Nacher, Jan Bartošek, Lukáš Kolářík) předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 456/0 dne 5. 4. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 456/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2833Monika Červíčková15057-22414.docx (16 KB)13. 5. 2019 v 15:45:01

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)