Sněmovní tisk 451
Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním

Stav projednávání ke dni: 18. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 3. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 621).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/2 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, očkování, prevence nemocí, škoda, vakcínaISP (příhlásit)