Sněmovní tisk 448
Novela z. o základních registrech

Stav projednávání ke dni: 23. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 448/0 dne 2. 4. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ondřej Profant a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 4. 2019 na 28. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 28. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 637).

 • V

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3554Helena Válková15778-23788.docx (25 KB)17. 10. 2019 v 11:33:47


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, identifikační průkaz, informační systém, informační systém pro potřeby řízení, seznam, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)