Sněmovní tisk 44
Dohoda mezi ČR a Japonskem o vízech k prac. dovolené

Stav projednávání ke dni: 22. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 44/0 dne 4. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 108).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 44/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 1. 2017 jako senátní tisk 222/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 222/1.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dovolená, Japonsko, pracovní povolení, pracovník v zahraničí, vízová politikaISP (příhlásit)