Sněmovní tisk 438
Novela z. o zdravotnických prostředcích

Stav projednávání ke dni: 26. dubna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Adámková, Milan Brázdil, Jana Pastuchová, Kamal Farhan, Jaroslav Dvořák, Rostislav Vyzula, David Kasal, Petr Pávek, Jiří Ventruba) předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Adámková V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 438/0 dne 29. 3. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 17. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 4. 2019 jako tisk 438/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: poprodejní servis, profesní příprava, prostředky zdravotnické techniky, průběžná profesní příprava, správní delikt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)