Sněmovní tisk 420
Novela z. o elektronických komunikacích

Stav projednávání ke dni: 20. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 420/0 dne 1. 3. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2019 (usnesení č. 165). Určil zpravodaje: Ing. Martin Jiránek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 614).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/2 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 28 (15. května 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2788Patrik Nacher15012-22353.doc (141 KB)7. 5. 2019 v 13:44:31
2814Patrik Nacher15038-22384.doc (68 KB)9. 5. 2019 v 10:25:24


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, smlouva, telekomunikace, telekomunikační politika, zánik smlouvy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)