Sněmovní tisk 408
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Stav projednávání ke dni: 23. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 408/0 dne 20. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 577).
  Čtení proběhlo 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 577).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 408/5, který byl rozeslán 19. 7. 2019 v 11:10.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 408/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11., 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 715).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 12. schůze Senátu (od 30. 10. 2019) jako bod č. 13.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2367Veronika Vrecionová14591-21715.docx (33 KB)17. 4. 2019 v 09:02:23
2870Ondřej Veselý15094-22482.docx (20 KB)17. 5. 2019 v 09:19:07
2907Ondřej Veselý15131-22551.docx (18 KB)28. 5. 2019 v 17:13:15
2927Alena Gajdůšková15151-22587.docx (30 KB)3. 6. 2019 v 16:45:49
2928Alena Gajdůšková15152-22588.docx (32 KB)3. 6. 2019 v 16:46:39
2929Alena Gajdůšková15153-22589.docx (30 KB)3. 6. 2019 v 16:47:35
2932Zdeněk Podal15156-22595.docx (13 KB)4. 6. 2019 v 09:55:47
3001Josef Kott15225-22720.docx (28 KB)18. 6. 2019 v 10:16:42
3002Josef Kott15226-22721.docx (36 KB)18. 6. 2019 v 10:17:24
3111Markéta Pekarová Adamová15335-22960.docx (20 KB)12. 7. 2019 v 11:01:59
3112Eva Fialová15336-22959.doc (56 KB)12. 7. 2019 v 10:51:17
3113Markéta Pekarová Adamová15337-22961.docx (19 KB)12. 7. 2019 v 11:04:29
3115Markéta Pekarová Adamová15339-22962.docx (21 KB)12. 7. 2019 v 11:04:50
3116Markéta Pekarová Adamová15340-22963.docx (17 KB)12. 7. 2019 v 11:05:13
3117Markéta Pekarová Adamová15341-22964.docx (22 KB)12. 7. 2019 v 11:05:51
3118Markéta Pekarová Adamová15342-22965.docx (21 KB)12. 7. 2019 v 11:06:22
3120Markéta Pekarová Adamová15344-22966.docx (27 KB)12. 7. 2019 v 11:06:39
3123Radek Holomčík15347-22969.docx (843 KB)
15347-22970.docx (844 KB)
15347-22971.docx (844 KB)
15347-22972.docx (843 KB)
15347-22973.docx (843 KB)
12. 7. 2019 v 12:10:07
3124Radek Holomčík15348-22974.docx (843 KB)12. 7. 2019 v 12:12:29


Deskriptory EUROVOCu: les, lesní legislativa, odborná kvalifikace, ochrana lesa, pěstování lesů, vlastnictví lesů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)