Sněmovní tisk 402
Novela z. - autorský zákon

Stav projednávání ke dni: 22. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 402/0 dne 14. 2. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2019 jako tisk 402/1 (nesouhlas).Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, duševní vlastnictví, poskytování služeb, rozhlasové vysílání, televize, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)