Sněmovní tisk 398
Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EU

Stav projednávání ke dni: 21. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 12. 2. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 27. schůze (od 5. března 2019).Deskriptory EUROVOCu: bankovní právo, cenné papíry, dohled nad trhem, emise cenných papírů, finanční trh, investiční společnost, kapitálový trh, obor podnikáníISP (příhlásit)