Sněmovní tisk 395
Vl.n.z. o územně správním členění státu

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 21. 11. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2382Tomáš Martínek14606-21745.doc (43 KB)13. 3. 2019 v 09:06:01


Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, obec, region, správní celek, veřejná správa

Navržené změny předpisů (23)ISP (příhlásit)