Sněmovní tisk 388
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Stav projednávání ke dni: 20. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 388/0 dne 1. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 573).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 388/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 388/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 23 (15. května 2019)


Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, obecní půda, systém vlastnictví půdy, veřejná správa, výkonný orgán, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)