Sněmovní tisk 38
Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

Stav projednávání ke dni: 18. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Koníček V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 20. 12. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 38/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 120).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/5 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 30. 10., 2., 13. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 12. 2018 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 12. 2018 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 38/7, který byl rozeslán 18. 12. 2018 v 14:51.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 1. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 38/8 (stanovisko).

Další projednávání možné od 11. 1. 2019 13:38.

Projednávání tisku navrženo na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1965Marek Výborný14189-20997.doc (35 KB)13. 12. 2018 v 08:00:51


Deskriptory EUROVOCu: církev, daň, daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, finanční zrovnoprávnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)