Sněmovní tisk 353
Novela z. o zemědělství

Stav projednávání ke dni: 20. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kott J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 12. 12. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 353/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 579).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/3 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 23 (15. května 2019)


Deskriptory EUROVOCu: národní zemědělská politika, podpora podnikání, podpora zemědělství, státní podpora

Navržené změny předpisů (2)



ISP (příhlásit)