Sněmovní tisk 332
Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU

Stav projednávání ke dni: 21. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 332/0 dne 19. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Holomčík a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Bc. Jan Pošvář (usnesení č. 485).
  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 485).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 20 (20. března 2019)


Deskriptory EUROVOCu: clo, dohled nad trhem, dřevozpracující průmysl, kontrola dovozu, kontrola vývozu, produkce dřeva, výrobky ze dřeva

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)