Sněmovní tisk 33
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Vít Rakušan, Jan Farský, Jana Krutáková, Petr Pávek, Petr Gazdík) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 13. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 33/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Petr Sadovský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 127).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 33/4, který byl rozeslán 10. 4. 2018 v 16:30.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 4. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 33/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 214).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 4. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 270/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 5. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 5. 2018 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 270/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 5. 2018 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 270/2.
 • S

  Návrh projednán dne 17. 5. 2018 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 427).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 33/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 33/7.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
409Marek Výborný12633-18355.docx (21 KB)1. 3. 2018 v 10:17:08
540Karel Rais12764-18659.docx (40 KB)10. 4. 2018 v 08:53:34
542Petr Sadovský12766-18660.docx (23 KB)10. 4. 2018 v 10:19:11
556Věra Kovářová12780-18675.doc (24 KB)10. 4. 2018 v 14:04:41
557Věra Kovářová12781-18676.doc (24 KB)10. 4. 2018 v 14:08:25
558Patrik Nacher12782-18677.doc (28 KB)10. 4. 2018 v 14:55:16
559Jakub Michálek12783-18678.docx (380 KB)10. 4. 2018 v 14:39:57


Deskriptory EUROVOCu: místní poslanec, nabytí vlastnictví, osobní vlastnictví, politický funkcionář, veřejná funkce, veřejný úřad

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)