Sněmovní tisk 321
Novela z. - stavební zákon

Stav projednávání ke dni: 21. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Birke, Pavel Kováčik, Karel Tureček, Zdeněk Podal) předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Birke J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321/0 dne 1. 11. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 321/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro životní prostředí
č. 17 (20. března 2019)


Deskriptory EUROVOCu: stavební povolení, sucho, vodohospodářské stavby, změna klimatu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)