Sněmovní tisk 320
Novela z. - občanský soudní řád

Stav projednávání ke dni: 20. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 320/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0320.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 320/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1669Helena Válková13893-20553.doc (92 KB)14. 11. 2018 v 11:49:33
2064Patrik Nacher14288-21201.doc (33 KB)22. 1. 2019 v 15:28:15


Deskriptory EUROVOCu: orgány veřejné správy, soudní přezkum, soudní řízení, správní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)