Sněmovní tisk 302
Novela z. o léčivech

Stav projednávání ke dni: 22. dubna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 302/0 dne 10. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 384).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/2 (přerušuje projednávání).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 17. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/5 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/6 (přerušuje projednávání).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 28. schůze (od 16. dubna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2385Patrik Nacher14609-21747.doc (68 KB)13. 3. 2019 v 12:32:15
2595Ondřej Profant14819-22075.docx (10 KB)12. 4. 2019 v 14:21:13
2709Petr Pávek14933-22212.docx (19 KB)18. 4. 2019 v 14:43:37


Deskriptory EUROVOCu: elektronické zdravotnictví, farmaceutický výrobek, seznam léčiv, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)