Sněmovní tisk 302
Novela z. o léčivech

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Petiční výbor
č. 14 (11. prosince 2018)
Výbor pro zdravotnictví
č. 33 (12. prosince 2018)


Deskriptory EUROVOCu: elektronické zdravotnictví, farmaceutický výrobek, seznam léčiv, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)