Sněmovní tisk 300
Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EU

Stav projednávání ke dni: 21. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 10. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Jan Skopeček a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 483).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 21 (20. března 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2364Jan Skopeček14588-21711.doc (28 KB)
14588-21712.doc (31 KB)
8. 3. 2019 v 14:36:36


Deskriptory EUROVOCu: akcionář, cenné papíry, kapitálový trh, odměňování, přibližování legislativy, průhlednost administrativy, správní rada, zneužívání trhu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)