Sněmovní tisk 298
Novela z. o investičních pobídkách

Stav projednávání ke dni: 21. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 8. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 474).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 25 (20. března 2019)


Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, hospodářský rozvoj, investiční podpora, podpora investic, podpora zaměstnanosti, podpůrná politika, regionální pomoc, zahraniční investice

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)