Sněmovní tisk 28
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2016

Stav projednávání ke dni: 22. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016

Autor: ministr prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 8. 12. 2017 jako tisk 28/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Zpravodajem určen Ing. Vojtěch Munzar.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 12. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 28/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku navrženo na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, malý podnik, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, střední podnik, živnost, zpráva o činnostiISP (příhlásit)