Sněmovní tisk 279
Novela z. - stavební zákon

Stav projednávání ke dni: 18. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 279/0 dne 17. 9. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2018 jako tisk 279/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, stavba, stavební povolení, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)