Sněmovní tisk 273
Novela z. o obcích

Stav projednávání ke dni: 21. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Mračková Vildumetz.J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 273/0 dne 12. 9. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 10. 2018 jako tisk 273/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1567Pavel Jelínek13791-20537.docx (14 KB)
13791-20538.docx (12 KB)
13. 11. 2018 v 17:30:42
2054Jakub Michálek14278-21185.docx (16 KB)16. 1. 2019 v 16:17:03
2055Jakub Michálek14279-21186.docx (16 KB)16. 1. 2019 v 16:18:07
2056Jakub Michálek14280-21187.docx (16 KB)16. 1. 2019 v 16:18:40
2077Ivana Nevludová14301-21223.docx (15 KB)24. 1. 2019 v 14:33:14


Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, ministr, odměňování, poslanec parlamentu, příjem, souběh příjmů, územní samospráva, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)