Sněmovní tisk 267
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Stav projednávání ke dni: 20. února 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 12. 9. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 10. 2018 jako tisk 267/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Vrecionová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 6. 12. 2018 určen jiný poslanec (usnesení č. 413).


  Projednávání pokračovalo 6. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 413).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1789Věra Kovářová14013-20744.docx (16 KB)29. 11. 2018 v 16:41:38


Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pomůcky pro postižené osoby, sociální dávky, sociální zabezpečení, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)