Sněmovní tisk 262
Novela z. o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 24. 8. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: MUDr. Miloslav Janulík a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 358).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 262/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 262/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/3, který byl rozeslán 4. 12. 2018 v 18:43 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/4, který byl rozeslán 6. 12. 2018 v 15:38.

 • G

Další projednávání možné od 14. 12. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro zdravotnictví
č. 32 (11. prosince 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1816Karla Maříková14040-20784.docx (14 KB)4. 12. 2018 v 08:57:55
1817Karla Maříková14041-20785.docx (21 KB)4. 12. 2018 v 09:00:16
1853Karla Maříková14077-20834.docx (17 KB)4. 12. 2018 v 13:19:47
1862Jana Pastuchová14086-20845.docx (25 KB)
14086-20846.docx (28 KB)
4. 12. 2018 v 14:24:46
1863Jana Pastuchová14087-20847.docx (28 KB)4. 12. 2018 v 14:25:51
1868David Kasal14092-20854.doc (57 KB)4. 12. 2018 v 15:18:45
1875Věra Adámková14099-20858.docx (24 KB)4. 12. 2018 v 16:16:10
1876Jana Pastuchová14100-20859.docx (22 KB)4. 12. 2018 v 16:17:14
1877Jana Pastuchová14101-20860.docx (21 KB)4. 12. 2018 v 16:18:04


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, lék, padělání, přibližování legislativy, řízení výroby, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)