Sněmovní tisk 255
Sml. mezi ČR a Koreou o zamezení dvojímu zdanění

Stav projednávání ke dni: 21. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 10. 8. 2018.

Senát

  • PS

    předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 8. 2018 jako senátní tisk 318/0.

  • O

    Organizační výbor dne 15. 8. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Jižní KoreaISP (příhlásit)