Sněmovní tisk 253
Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Stav projednávání ke dni: 21. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 253/0 dne 3. 8. 2018.

Senát

  • PS

    předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 8. 2018 jako senátní tisk 316/0.

  • O

    Organizační výbor dne 15. 8. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská úmluva o ochraně lidských práv, lékařský výzkum, lékařství, lidská právaISP (příhlásit)