Sněmovní tisk 252
Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o leteckých službách

Stav projednávání ke dni: 22. října 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 252/0 dne 3. 8. 2018.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Ing. Karla Šlechtová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku navrženo na pořad 20. schůze (od 23. října 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 8. 2018 jako senátní tisk 317/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 8. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 9. 2018 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 317/2 (usnesl se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 10. 2018 a přijal usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako tisk 317/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 10. 2018 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 527).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kambodža, letecká doprava, mezinárodní dohodaISP (příhlásit)