Sněmovní tisk 247
Novela z. - živnostenský zákon

Stav projednávání ke dni: 9. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 25. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kordová Marvanová H..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 247/0 dne 25. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0247.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2018 jako tisk 247/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 572).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 247/6, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 12:51.

 • G

Další projednávání možné od 14. 12. 2019, po 30. 12. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 36 (11. prosince 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2066Patrik Nacher14290-21202.doc (107 KB)22. 1. 2019 v 15:56:02
2570Patrik Nacher14794-22030.doc (79 KB)8. 4. 2019 v 11:14:13
2732Jakub Janda14956-22259.docx (39 KB)26. 4. 2019 v 13:21:39
2915Jan Kubík15139-22564.docx (16 KB)30. 5. 2019 v 15:37:26
3025Petr Dolínek15249-22765.docx (18 KB)20. 6. 2019 v 13:52:01
3730Patrik Nacher15954-24082.doc (88 KB)22. 11. 2019 v 09:36:17
3775Jan Kubík15999-24143.docx (16 KB)26. 11. 2019 v 12:29:51
3944Ondřej Profant16168-24363.docx (8 KB)29. 11. 2019 v 09:27:43


Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, profesní příprava, živnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)