Sněmovní tisk 235
Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Stav projednávání ke dni: 16. července 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 235/0 dne 10. 7. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výborDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní soud, mezinárodní trestní právo, trestní soudISP (příhlásit)