Sněmovní tisk 234
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Stav projednávání ke dni: 12. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 234/0 dne 10. 7. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 7. 2018 jako senátní tisk 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 310/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 10. 2018 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 511).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní soud, mezinárodní trestní právo, trestní soud, trestný čin proti lidskosti, válečný zločinISP (příhlásit)