Sněmovní tisk 233
Změna Doh.mezi ČR a Lotyšskem o podp.a vzáj.ochr.inv.

Stav projednávání ke dni: 25. září 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 10. 7. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Bc. Daniel Pawlas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 19. schůze (od 11. září 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 7. 2018 jako senátní tisk 311/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2018 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 311/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 311/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Lotyšsko, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)