Sněmovní tisk 233
Změna Doh.mezi ČR a Lotyšskem o podp.a vzáj.ochr.inv.

Stav projednávání ke dni: 17. července 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 10. 7. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Bc. Daniel Pawlas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výborDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, Lotyšsko, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)