Sněmovní tisk 230
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Stav projednávání ke dni: 16. července 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Černohorský L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 230/0 dne 4. 7. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2018.Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, regionální finance, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)