Sněmovní tisk 220
Vl.n.z. - nominační zákon

Stav projednávání ke dni: 21. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 26. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 471).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 25 (20. března 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2248Tomáš Martínek14472-21500.docx (8 KB)15. 2. 2019 v 10:57:57
2249Tomáš Martínek14473-21501.docx (7 KB)15. 2. 2019 v 10:58:39
2250Tomáš Martínek14474-21502.docx (7 KB)15. 2. 2019 v 10:59:34
2352Ondřej Veselý14576-21693.docx (17 KB)6. 3. 2019 v 12:30:55
2358Tomáš Martínek14582-21704.docx (15 KB)7. 3. 2019 v 11:46:45


Deskriptory EUROVOCu: jmenovací moc, jmenování pracovníků, konkurz do státní správy, podnikové vedení, právnická osoba, správní rada, veřejné vlastnictvíISP (příhlásit)