Sněmovní tisk 207
Novela z. o obchodních korporacích - EU

Stav projednávání ke dni: 16. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, kapitálová společnost, konkurenceschopnost, notář, profesní obchodní společnost, státní občanství, typ podniku, veřejná obchodní společnost, vztahy mezi členskými státy EU

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)