Sněmovní tisk 207
Novela z. o obchodních korporacích - EU

Stav projednávání ke dni: 21. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1478Dominik Feri13702-20292.doc (34 KB)18. 10. 2018 v 15:57:22


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kapitálová společnost, konkurenceschopnost, notář, profesní obchodní společnost, státní občanství, typ podniku, veřejná obchodní společnost, vztahy mezi členskými státy EU

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)