Sněmovní tisk 206
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Stav projednávání ke dni: 24. září 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 13. 6. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 19. schůze (od 11. září 2018).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daňové právo, daňový systém, mezinárodní daňové právo, vyhýbání se daním

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)