Sněmovní tisk 204
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 24. září 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 19. schůze (od 11. září 2018).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: nemoc, pojistné, pracovní nezpůsobilost, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)